VOOR WIE

Volwassen (van 18 tot ± 65 jaar) die last hebben van:

    • somberheid
    • angsten
    • paniekaanvallen
    • obsessieve gedachten en dwanghandelingen
    • gevoelens van stress
    • nare herinneringen
    • drukte in hun hoofd
    • concentratieproblemen
    • slaapproblemen
    • problemen in contacten met andere mensen

Dit kunnen mensen zijn met de volgende diagnoses:
    • depressieve stemmingsstoornissen
    • angst- en dwangstoornissen
    • somatisch symptoomstoornis
    • PTSS
    • persoonlijkheidsstoornissen (m.u.v. cluster A en antisociale persoonlijkheidsstoornis)
    • autismespectrumstoornis
    • ADHD

Mensen met de volgende problemen kunnen elders beter worden geholpen:
    • onvoldoende spreken van de Nederlandse of Engelse taal
    • complex vroegkinderlijk trauma
    • dissociatieve stoornissen
    • ernstige eetstoornissen (BMI < 18)
    • alcohol- en drugsmisbruik
    • suïcidaliteit
    • crisisgevoeligheid
    • psychose
    • verstandelijke beperking (IQ < 80)
    • forensische problematiek
    • cognitieve stoornissen (geheugenstoornissen, dementie, niet-aangeboren hersenletsel)